11.2.15

alt katta bir deli var.
bu kattaki deliden habersiz.
yok, aslında değilim.
neyse zaten önemli olan da bu değil.

hayatta hep önemli olanın ne olduğuyla ilgilenen derviş
muradına eremezmiş.
ama bunu kimse birbirine söylemezmiş.
içimizdeki küçük dervişlerle yaşar gidermişiz. dermişiz.
ağız dolusu küfür. dervişin zikri küfür.
herhangi bir şeye küfredebilmek ve hiç kafir olmamak cennetin vaadi.
cennet, hayatını nasıl hiç yaşamadığının ödülü, bakalım en az kim yaşadı.
hayat hep boş çünkü. hep başka bir hayat var gitmesek de görmesek de.

hiç kimseye sıkıca sarılmamış dervişe derviş demem.
beni öylesine sevin, araya başkalarını sokmayın.